6. Onderwijs en Arbeidsmarkt

De verkenning richt zich op de vraag hoe de afstemming van vraag en aanbod op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt op dit moment werkt, met name voor de voor de Zuid-Hollandse economie essentiële sectoren/clusters en transities. Daarnaast richt de verkenning zich op de rol van betrokken partijen (PZH, EconomicBoard Zuid-Holland, MetropoolregioRotterdamDenHaag, onderwijsinstellingen), hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn om tot een structurele verbetering van de match tussen vraag en aanbod te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar de menskracht, middelen en (overgedragen) bevoegdheden die met een eventuele invulling van die rol gepaard zouden moeten gaan. De verkenning geeft invulling aan de moties van Provinciale Staten (744, 746, 750, 759 en 768). Het onderzoek wordt samen met de Economic Board Zuid-Holland uitgevoerd.