Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten

Voor het uitvoeren van haar dienstverlening is investeringsbudget  voor afdeling Informatisering & Automatisering beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan budget voor  de aanschaf van hardware en software, alsmede het uitvoeren van (meerjarige) projecten. Voor het programma e-HRM is in het najaar 2017 gebleken dat deze programma-activiteiten nog doorlopen naar  2018, waardoor de activering van dit programma begint conform de BBV-regels in het jaar na beëindiging van het programma  in casu 2019. Voor de afdeling Facilitaire Zaken bevat het bestaande  investeringsbudget twee onderdelen, namelijk het uitvoeren van regulier onderhoud aan de gebouwdelen en voor renovatie/verbouwing.